Tuesday, October 25, 2011

தீபாவளி - நேற்று, இன்று, நாளை??


புத்தாடைகள் அணிந்து,
நண்பர்களிடம் நேரில் இனிப்பையும், வாழ்த்தையும் பகிர்ந்து,
கூட்டாக பட்டாசினை வெடித்து,
தீபாவளி கொண்டாடினோம் நேற்று

புத்தாடைகள் அணிந்து,
நண்பர்களிடம் Facebook 'இல், SMS இல், 'இனிப்பான' வாழ்த்தை பகிர்ந்து,
திரைநட்சத்திரங்கள் தொலைக்காட்சியில் பட்டாசு வெடிப்பதை பார்த்து
தீபாவளி கொண்டாடுகிறோம் இன்று

நாளை எப்படியோ ??

அமெரிக்க தீபாவளி !!


விரைந்து எழுந்து, குளித்து, புத்தாடை அணிந்து
உரசினேன் எனது தீபாவளி பட்டாசான ...தீக்குச்சியை !!
அமெரிக்காவில் வெடி வெடிக்க அனுமதி வாங்க வேண்டுமாம் :o( !!

Friday, October 14, 2011

Trip to Banner Elk, NC

The Gang (Adults- Sibi, Suni, Grace, Albert & Me. Kids - Sanya, Hani & Alvin) - Who made the trip - in front of Cabin House, where we stayed.
It all started when my friend Albert asked if I want to join him, his wife Grace and their 2 lovely sons (Hani, Alvin) for a Trip to Banner Elk, NC to stay in cabin for 3 days and roam around the places nearby the cabin. I said 'yes' immediately as both of them have been my long time friends and invite me where ever they go :). We had been on many many trips together in US (most memorable being Orlando, Florida in 2007) and it has been always fun. So there was no second thoughts when question was put forth to me. We started on Oct 7 Friday morning 7AM from Atlanta. Albert's friend Sibi's family (his wife Suni and their lovely daughter Sanya) also joined us. It was 6 hrs drive from Atlanta to the Cabin located in Banner Elk, North Carolina. Cabin House was amidst a jungle and as it was fall time in US, the trees were beginning to show their 'true' colors. Wow Wonderful sight it was !!

One such view from behind the Cabin House --

Seeing that I got a (mokkai !?) thought. But anyways if I don't record it who will record it :-)

"When trees change color, world becomes beautiful
When people change color, world becomes miserable"

eppadi ok'va?? .. :-)

Colors on Trees and Hills were compensating the lack of colors on the road :-). It was a very beautiful scenic drive through hills to reach the cabin house. However as we were reaching the Cabin , we had to withstand 1.5 miles of dusty road (yes you read it right, DUSTY road in U.S for 1.5 miles !!!!). We reached around the Cabin 5PM EST. On reaching the house, all were tired (not sure why I was tired as I was just sitting and sleeping in the car, probably seeing others get tired I got it too :-)) so we decided to restrict ourselves to the cabin. And that laid the platform for a fun night with kids Alvin, Hani & Sanya. It started with cycling with Alvin, racing up and down the slope in his 'McQueen' cycle. Then as it got darker, the scene shifted to indoors, playing word games with Hani, Sanya where a person needs to guess a word based on the clues given by other person. Later it became a game between adults. Albert, Grace, Sibi, Suni were answering the question that I was asking :-). As the game ended, curtains came down on day 1 of the trip

Me playing games with Sanya, Alvin, Hani. Albert trying to master a 'Monopoly' game :-)
Day -2, the plan was to go to Mystery Hill & Grand Father Mountain (Biggest attraction of NC). Day-2 started for me with Alvin explaining in his malalai 'Tamil' his plans on what he is going to do that day. And how is going to travel to India (?!) with his friends (and his friends list included me too !!) and come back to Atlanta that day itself (Kids can do anything isn't it ??) . We were talking for about 20 mins. His malalai Tamil is something you can keep on hearing. 5000 yrs ago Tamil Scholar Thollkappiar had instituted the grammar for Tamil but without knowing to read, write Tamil Alvin has instituted a different grammar for Tamil through his malalai 'Tamil' which is sweeter than original Tamil. Good Job Alvin :-). And we had to end our conservation as we have to move onto Mystery Hill.

Onto Mystery Hill - Mystery Hill was just a house which was built in a way that gravity acts on us at 45 degrees. Again it was fun playing with Sanya & Hani inside the mystery hill. And I have to say I admire the marketing strategy of the Americans what seemingly simple things are being wrapped in attractive manner and presented in a way we enjoy it. Mystery Hill is also one such place where thought & marketing matters !!

Me & Sibi at Mystery Hill... (Sanya & Hani crawling not able to withstand Gravity :-))


Next stop was Grandfather Mountain. As we drove down, we couldn't take our eyes of the road. What beautiful houses, What beautiful locations OMG !!!. We had our cameras clicking and handycams running continuously till we reached Grand Father Mountain.

One such breath taking house ---- I wish I had one such house (Kanna!!, aasai irrukkalam paeraasai irrukka kudathu .. :-))

The highlight of Grandfather Mountain was the swinging bridge. Wow !! what a view it was from the bridge, which was 1 mile from sea level. I have never seen such a beautiful sight. Unfortunately, since we had our camera's & handycam's running continuously, by the time we reached the top, batteries ran out on all of them and we had to content with pictures from our cell phones. With that ended 'outside' trip time for day 2 and we headed back to Cabin for 'indoor' trip time which was the most enjoyable part :).

Grand Father Mountain View - Nature's Magic with Colors.. Nature is a Great Artist isn't it??
Again it was back to Hani, Sanya & Alvin. This night it was Question night, where I had to ask questions to Hani & Sanya. They were in 2nd grade and so I have stoop down to their level and ask questions. Believe it or not it was difficult to ask simple questions. But I think i managed it well, because both were excited in answering my questions (which they did very well answering almost 95% of questions that I asked) and were eager for more questions. I also got a compliment from Sanya saying I can be 'School teacher' :-), so I have a job if the software industry dumps me :). I also got a nick name from Sanya - 'Milk', probably she knows that I was as white as Milk in my heart and gave me that nick name and you know kids don't lie :-). With such good compliments ended Day -2 :-)

On Day-3, the plan was to go to blowing Rock and then head back to Atlanta. I still don't understand why they called it blowing rock probably another marketing technique by Americans, there was nothing 'blowing' in the rock :-). Again, the scenic view that we could see was Mind blowing.

View from Blowing rock - What a view !!... There is no limits to beauty of mother Nature
With that ended the trip and we headed back to Atlanta after having lunch in a 'HongKong Restaurant' where Frog legs was also part of the menu. Yuck !!!. Is there anything these Chinese guys don't eat....???

On the overall, I enjoyed the indoor part of the trip more than outdoor trip. Playing with kids was the only thing I had to do which I always love :-). I did try to get more task allocated to me. Knowing about my driving skills (though I have a DL), I didn't dare to ask Albert if I can help him in driving. But I did ask Grace if I can help her in kitchen, but she 'smartly' declined probably she knew about my cooking skill. But wait.. how come ?? she hasn't tasted (or suffered) my cooking yet. But somehow she judged it correctly and didn't want to take a chance. Fair Enough :-). So I was just doing primary task "Playing with kids" and the great thing was kids was also enjoying. Alvin and Hani, I have been playing with them for years so no surprises with them, but Sanya was a new kid whom I met in this trip and she was enjoying my company too, asking me for a question every time, even gave a nick name to me. At the end, it felt very good when her mother Suni said to me that "Sanya doesn't get attached to 'new guys' easily but she got attached to you" :-) (Ennamo irrukku machi unkitta :-)). It is always a pleasure to see and make kids smile :-).

To sum it up, it was yet another memorable & enjoyable trip with Albert, Grace & Co. Thanks to Albert & Grace for arranging and having me :-). And special thanks to kuttis Alvin, Hani & Sanya for keeping me entertained and occupied. Thanks to Sibi & Suni too for being accommodative, Hope we go on another such trip sooner :-)

Saturday, October 1, 2011

தமிழகத்தின் தந்தை காமராஜர்


காமராஜர் அவர்கள் பற்றி பல கட்டுரைகள், பதிப்புகள், ஒலிநாடாக்கள் இருக்கின்றன. அவர் பற்றி நான் என்ன புதிதாக கூற போகிறேன் என்று நினைக்கலாம். உண்மை!! நான் ஏதும் புதிதாக சொல்ல போவதில்லை. காமராஜர் வாழ்க்கை பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு இந்த பதிவு அரைத்த மாவை அரைத்தது போல இருக்கும். இருப்பினும் அவரை எழுதாமல் எனது தளம் முழுமை அடையாது. எனவே இந்த பதிவு.

காமராஜர் இறந்து 6 வருடங்கள் கழித்தே நான் பிறந்தேன். காமராஜர் பற்றி நான் கேட்டது எல்லாம் என் அம்மாவிடம் இருந்து மட்டுமே. நமது பாட திட்டத்தில் காமராஜர் குறித்த தனி பாடம் இருந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகமில்லை. சில மாதம் முன்பு வரை காமராஜர் என்றால் கர்மவீரர், கிங்மேக்கர், படிக்காத மேதை, பெருந்தலைவர் என்று மட்டுமே தெரியும். ஆனால் எதனால் இந்த பட்டப்பெயர்கள் வந்தன என்பது தெரியாமல் 'ஆட்டு மந்தை' போல எல்லாரும் சொல்கிறார்களே நாமும் சொல்லுவோம் என்று இருந்தேன். சினிமா மற்றும் விளையாட்டு நட்சத்திரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள எனக்கு இருந்த ஆர்வம் கூட நமக்காக உழைத்த தலைவர் பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் இல்லையே என்று நினைக்கும் பொழுது வருத்தமாக இருக்கிறது. சில மாதம் முன்பு, வலைத்தளத்தில் நான் உலாவி கொண்டு இருந்த பொழுது, காமராஜர் வாழ்க்கை வரலாற்றினை படிக்க நேர்ந்தது. இப்படியும் ஒரு மனிதர் நம்முடன் வாழ்ந்தாரா என்ற வியப்பை தந்தது.

காமராஜர், குமாரசாமி - சிவகாமி தம்பதியினருக்கு மகனாக ஜூலை 15 ஆம் தேதி 1903 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. பிற்படுத்தப்பட்ட குலத்தில் பிறந்தாலும், அவரது அயராத மக்கள் பணி அவரை தமிழகத்தின் தலை சிறந்த முதல்வராக ஆக்கியது. பின்னாளில் அவருக்கு இந்தியாவின் தலை சிறந்த விருதான பாரத ரத்னா விருதையும் வாங்கி தந்தது.

1954 முதல் 1963 வரை அவர் தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்தார். அவரது சிறப்பை பற்றி என்ற எழுத வேண்டும் என்றால் எழுதி கொண்டே இருக்கலாம். அதற்கு இந்த தளம் போதாது. எனவே காமராஜர் பற்றி நான் அறிந்தவற்றில் சிறு துளிகள் மட்டும்
1. "வீடுதோறும் கலையின் விளக்கம்,வீதிதோறும் இரண்டொரு பள்ளி,
நாடுமுற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள்,நகர்கள் எங்கும் பலபல பள்ளி"

என்ற பாரதியின் பாடலுக்கு ஏற்ப ஊராட்சி தோறும் பள்ளிகள் அமைத்தார். ஏழை குழந்தைகள் பசியின்றி படிக்க மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தார். இதன் முலம் கல்வி புரட்சியை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தினார்.

2. விவசாயம், மின்சாரம், தொழில் வளர்ச்சி என அனைத்து துறைகளிலும் தமிழகம் அசுர வளர்ச்சி பெரும்படி செய்தார். அவரது ஆட்சி காலத்தில் எண்ணற்ற மின் நிலையங்களும், அணை தேகங்களும், தொழில் கூடுங்களும் கட்டப்பட்டன.

3. தன் தாயை விட தாய்நாட்டை நேசித்தவர் காமராஜர். இறுதி காலம் வரை சிவகாமி அம்மையார் ஒரு எளிய விட்டில் தான் வாழ்ந்து வந்தார். தனக்கு பதவி வந்தது என்பதற்காக தனது நிலையையோ, தனது உறவினர்களின் நிலையையோ அவர் மாற்றவில்லை. தன் தாய்க்கு மாதம் அவர் அனுப்பிய பணம் வெறும் ரூபாய் 120/- மட்டுமே.

4. பதவியை பெரிதாக நினைக்காமல் வயதானவர்கள் உயர் பதவியில் இருக்ககூடாது என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதற்கு முன்னுதாரணமாக தனது முதல்வர் பதவியை 1963 ஆம் ஆண்டு ராஜனாமா செய்தார். அவர் நல்ல நோக்கத்துடன் செய்து இருந்தாலும் அவர் செய்த ஒரே தவறான காரியம் (என்னை பொறுத்தவரையில்) இதுவாக தான் இருக்க முடியும். மேலும் நேரு காலமான பிறகு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த காமராஜருக்கு பிரதமராகும் வாய்ப்பு அமைந்த போதும் அதை ஏற்க்காமல் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களையும், அவர் இறந்த பின்னர் இந்திராகாந்தி அவர்களையும் பிரதமராக்கினார்.

5. அவர் இறக்கும் நேரத்தில் அவரிடம் இருந்த செல்வம் அவரது மூக்கு   கண்ணாடி,செருப்பு, கதர் ஆடை மற்றும் ரூபாய் 150/-. அவரது அமைச்சர்களும் அவரை போல் எளிமையாக இருந்தனர். உள்துறை அமைச்சராக இருந்த கக்கன் தனது இறுதி கால மருத்துவ செலவிற்கு காசு இல்லாமல் ஏழைகளோடு ஏழையாக அரசு மருத்துவமனையில் இருந்தார் என்றால் நம்ப முடிக்கிறதா?

இன்னும் கூறி கொண்டே போகலாம் காமராஜர் பற்றி. அவர் அலங்கரித்த சட்டமன்ற வளாகத்தையும், நாடாளுமன்ற வளாகத்தையும், இன்றைய ஊழல்வாதிகள் ஆக்கிரமித்து உள்ளார்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது வெறுப்பாக உள்ளது. மத்திய அமைச்சராக இருந்த முரசொலி மாறன் (இவர் சன் அதிபர் கலாநிதி மாறனின் தந்தை) இலவச சிகிச்சை பெற வேண்டி தனது இறுதி வருடங்களை இலாகா இல்லாத அமைச்சராக கழித்தார். இவர் எங்கே நம் காமராஜர் எங்கே?. கருணாநிதியோ 87 வயது ஆகியும் முதல்வர் பதவியை விடாமல், தமிழ் நாட்டினை தன் குடும்பத்திருக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தார். ஜெயலலிதாவும், விஜயகாந்தும் சட்டமன்றத்தை ஒரு சவால் விடும் களமாக மாற்றிய பெருமை படைத்தவர்கள். இவர்கள் தான் காமராஜர் ஆட்சி தருவதாக பேசி கொண்டு இருக்கும் இன்றைய அரசியல்வா(வியா)திகள். ஜெயலலிதாகளும், கருணாநிதிகளும் மாறி மாறி வந்தும் தமிழகம் இன்னும் மூழ்காமல் இருக்க காமராஜர் அமைத்த வலுவான அடித்தளமே காரணம். நாடு முன்னேற நாளும் உழைத்தவர் காமராஜர், இன்றைய அரசியல்வாதிகள் நாடு முன்னேற ஒரு நாளேனும் உழைத்து இருந்தால் நம் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் சிறந்த மாநிலமாக என்றோ மாறி இருக்கும்.

காமராஜரின் வரலாறு அனைவராலும் படிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. அவரது வரலாற்றினை படித்து முடித்த பின்னர் நாமும் இந்த நாட்டுக்கு கண்டிப்பாக நம்மாலானவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உத்வேகம் தோன்றும். நம் குழந்தைகளுக்கும் நாம் கட்டாயம் கற்று கொடுக்க வேண்டிய பாடம் காமராஜரின் வரலாறு.

காமராஜர் இறுதி வரை கல்யாணம் செய்யாமல் இருந்து இருக்கலாம், ஆனால் அவரே நம் தமிழகத்தின் தந்தை!!.

இறுதியாக காமராஜர் குறித்து நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் பேசிய காணொளிகளுடன் இந்த பதிவினை நிறைவு செய்கிறேன்.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...